Loading

Όροι ενοικίασης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ


Όροι Ενοικίασης

Ηλικία οδηγού και δίπλωμα οδήγησης

Ο οδηγός-ενοικιαστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 χρονών και να έχει έγκυρη Άδεια οδήγησης για τουλάχιστον ένα έτος πριν την περίοδο ενοικίασης. Διεθνής άδεια οδήγησης απαιτείται από τον ελληνικό νόμο για όλους τους οδηγούς ενοικιαστές που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που δεν διαθέτουν ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης. Επίσης, διεθνής άδεια οδήγησης πρέπει να συνοδεύει οποιαδήποτε άδεια οδήγησης με χαρακτήρες που δεν είναι ευανάγνωστοι στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Η μέγιστη ηλικία ενοικίασης είναι τα 65 έτη.

Επιπρόσθετος οδηγός

Οι επιπρόσθετοι οδηγοί υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις ηλικίας και αδείας όπως ο οδηγός-ενοικιαστής του οχήματος.

Ελάχιστη περίοδος ενοικίασης.

Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης για online κρατήσεις είναι μία ημέρα.

Παραλαβή οχημάτων

Κατά τη παραλαβή του οχήματος όλοι οι ενοικιαστές-οδηγοί πρέπει να έχουν:

 • έγκυρη άδεια οδήγησης
 • διαβατήριο ή ταυτότητα
 • αριθμό κράτησης (για online κρατήσεις)

Ο ενοικιαστής οδηγός θα λάβει ένα συμβόλαιο ενοικίασης που θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το συμβόλαιο ενοικίασης θα εμφανίζει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ασφάλειες καθώς και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες που μπορεί να ζητήσει ο ενοικιαστής-οδηγός με τις σχετικές χρεώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό ο οδηγός-ενοικιαστής να ελέγξει τη πλήρη του οχήματος προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν χρεώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από προηγούμενο μισθωτή.

Μη εμφάνιση πελάτη

Σε περίπτωση που ο οδηγός-ενοικιαστής δεν παραλάβει το όχημα από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του ενοικίου χωρίς προηγούμενη γραπτή ή τηλεφωνική συνομιλία, η Meltemi car rentals θα ακυρώσει την κράτηση μετά από 1 ώρα. Η Meltemi car rentals διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει οποιαδήποτε προκαταβολή.

Επιστροφή οχήματος

Το όχημα παραδίδεται στον οδηγό-ενοικιαστή σε καλή γενική κατάσταση και χωρίς εμφανή ελαττώματα. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την κατάστασή του πρέπει να γίνονται κατά την παραλαβή στη Meltemi car rentals. Ο οδηγός-ενοικιαστής συμφωνεί να το επιστρέψει με όλα τα εξαρτήματα και στην ίδια κατάσταση στη θέση, την ώρα και την ημερομηνία που καθορίζονται στο συμβόλαιο ενοικίασης, διαφορετικά ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για να αποζημιώσει τη Meltemi car rentals πέρα από την κανονική χρέωση ενοικίασης. Η Meltemi car rentals διατηρεί το δικαίωμα να πάρει πίσω το όχημα ανά πάσα στιγμή χωρίς να αποζημιώσει τον ενοικιαστεί-οδηγό εάν το όχημα χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της συμφωνίας ενοικίασης.

Όροι χρήσης

Ο οδηγός-ενοικιαστής αναμένεται να φροντίσει το όχημα και να το επιστρέψει στην ίδια κατάσταση όπως ήταν όταν είχε παραληφθεί και γενικά να συμπεριφερθεί με συνετό τρόπο. Οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από τον οδηγό-ενοικιαστή ή οποιοδήποτε άλλο άτομο χωρίς άδεια δεν επιτρέπεται. Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται: α) να ρυμουλκεί οποιοδήποτε όχημα β) να συμμετέχει σε αγώνες γ) εάν ο οδηγός μισθωτής ή οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος οδηγός είναι υπό την επήρεια οινοπνευματωδών, φαρμάκων, ναρκωτικών κ.λπ. δ) κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, κυκλοφοριακών ή άλλων κανονισμών ε) από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο πλην του οδηγού μισθωτή και οποιουδήποτε πρόσθετου οδηγού ή για σκοπούς αντίθετους προς τον Ελληνικό Νόμο.

Επιστροφή με καθυστέρηση

Στο τέλος της συμφωνηθείσας περιόδου ενοικίασης, η Meltemi car rentals επιτρέπει δωρεάν περίοδο 15 λεπτών, μετά την οποία ο ενοικιαστής θα χρεωθεί με το 1/3 της μίσθωσης μίας ημέρας ανά ώρα μετά τον συμφωνημένο χρόνο επιστροφής που είναι γραμμένος στο Συμφωνία ενοικίου.

Πληρωμή

Η πληρωμή μπορεί να γίνει όταν θα παραλάβετε το αυτοκίνητο. Δεχόμαστε μετρητά και πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες visa ή mastercard. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα θα πρέπει να ζητήσετε εκ των προτέρων από τη Meltemi car rentals.

Ακύρωση κράτησης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτησή σας, στείλτε μας e-mail στο meltemirentalsgr@gmail.com ή τηλεφωνήστε στο Τμήμα Κρατήσεων Μελτέμι στο +30 22840 22558. Θα εκτιμήσουμε την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτησή σας. Οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται.

Ασφάλιση

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί των οχημάτων της Meltemi car rentals καλύπτονται με Ασφάλιση προς τρίτους. Οι ανωτέρω καλύψεις υπόκεινται στους Γενικούς Όρους της ασφαλιστικής σύμβασης της Meltemi car rentals με τον Ασφαλιστή της.

Ασφάλεια προς τρίτους (TPI)

Περιλαμβάνεται στην τιμή του μισθωμένου οχήματος της Meltemi car rentals και καλύπτει τρίτους και επιβάτες (εκτός από τον οδηγό του οχήματος της Meltemi car rentals), μέχρι 1.000.000 ευρώ και υλικές ζημιές σε τρίτους έως 1.000.000 ευρώ.

Πλήρης ασφάλιση (CDW)

Πλήρης Ασφάλεια (Απαλλαγή Ζημιών) χρεώνεται επιπλέον της μίσθωσης του αυτοκινήτου με 10 ευρώ ανά ημέρα ενοικίασης και περιορίζει την οικονομική ευθύνη του πελάτη για ζημιά στο όχημα ενοικίασης. Το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση ατυχήματος ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος που ενοικιάζετε. Το ποσό κυμαίνεται από περίπου € 500 έως € 2.000 και θα διευκρινιστεί στη συμφωνία ενοικίασης του οχήματος απευθείας με τη Meltemi car rentals. To C.D.W. καλύπτει το κόστος επισκευής σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτός ο τύπος ασφάλισης δεν ισχύει για ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος, στο εσωτερικό και στην οροφή. Επίσης δεν ισχύει για παράθυρα, γυάλινες οθόνες, ζάντες, οροφές από καμβά, καλύμματα τροχών, καθρέφτες, κεραία, ελαστικά και άλλα αξεσουάρ. Το CDW ισχύει μόνο εάν δεν έχουν παραβιαστεί οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης ενοικίασης και του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι ότι ο οδηγός-ενοικιαστής συμπληρώνει και υπογράφει την έκθεση ατυχήματος της Meltemi car rentals (σύμφωνα με το άρθρο Κ70 του ελληνικού νόμου περί κυκλοφορίας) πριν από το τέλος της ενοικίασης, ανεξάρτητα από την ευθύνη του ή όχι.

Δεν ισχύει καμία ασφάλιση:

 • Εάν ο οδηγός-ενοικιαστής του οχήματος δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τη Meltemi car rentals και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται ως οδηγός στη συμφωνία ενοικίασης.
 • Όταν ο οδηγός-ενοικιαστής προκαλεί ατύχημα υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.
 • Όταν το όχημα δεν επιστραφεί κατά την ημερομηνία και κατά τη στιγμή της επιστροφής που είναι γραμμένο στη συμφωνία ενοικίασης
 • Όταν το όχημα οδηγείται με σκασμένο λάστιχο ή έχει υποστεί ζημιά.
 • Όταν ο οδηγός-ενοικιαστής παραβιάζει τον Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οδηγώντας γρήγορα και απερίσκεπτα.
 • Όταν το όχημα οδηγείται σε δρόμους χωρίς άσφαλτο, συμμετέχει σε αγώνες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.
 • Αν το όχημα είναι παράνομα σταθμευμένο.
 • Χαμένο ή κατεστραμμένο κλειδί.
 • Σε περίπτωση βλάβης ή κλοπής του οχήματος από την υπαιτιότητα ή την αμέλεια του ενοικιαστή, ο οδηγός-ενοικιαστής θα ευθύνεται, μέχρι την εμπορική αξία του οχήματος κατά τη στιγμή του ατυχήματος ή της κλοπής.
 • Για ζημίες που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας.
 • Για ζημίες που προκαλούνται από λάθος καύσιμα.
 • Για ζημίες που προκλήθηκαν λόγω παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων της συμφωνίας ενοικίασης.
 • Για ζημιές που προκλήθηκαν στο το όχημα της Meltemi car rentals όταν το όχημα δεν οδηγήθηκε στην Πάρο.

Η Meltemi car rentals δεν επιστρέφει ή αντικαθιστά οποιοδήποτε όχημα σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης με υπαιτιότητα του οδηγού-ενοικιαστή.

Προσωπικά αντικείμενα και αντικείμενα αξίας

Η Meltemi Rentals δεν ευθύνεται για προσωπικά αντικείμενα / Τιμαλφή που έχουν κλαπεί / χαθεί από το όχημα ή έχουν υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια ατυχήματος.

Απώλεια ή βλάβη κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης κλειδιού κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, ο οδηγός-ενοικιαστής ευθύνεται για το κόστος αντικατάστασης με ένα νέο.

Σε περίπτωση ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος (πυρκαγιά, κλοπή κλπ.), Ο οδηγός-ενοικιαστής είναι υπεύθυνος να ακολουθήσει την ασφαλιστική διαδικασία όπως ορίζεται παρακάτω:

 • Επικοινωνήστε με την Meltemi rentals αμέσως
 • Τηλέφωνο: +30 22840 22558, Κινητό: +30 6977123665
 • Βγάλτε φωτογραφίες του ατυχήματος
 • Ζητήστε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων και το όνομα και τις διευθύνσεις του οδηγού και τα στοιχεία του οχήματος, με το οποίο ενδέχεται να έχετε συγκρουστεί.
 • Μην αναγνωρίζετε ευθύνες τρίτων.
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε μια αναφορά ατυχήματος
 • Μην αναλαμβάνετε καμία ευθύνη ή λάθος για το ατύχημα, μέχρι να οριστούν από την αστυνομία ευθύνες.
 • Καλέστε την αστυνομία εάν είναι απαραίτητο

Πρόστιμα για παραβιάσεις και χρέωση εξυπηρέτησης για διευθέτηση

Ο οδηγός-ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των προστίμων για παραβίαση της κυκλοφορίας που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Σε περίπτωση που ο οδηγός-ενοικιαστής δεν καταβάλλει το πρόστιμο και η Meltemi car rentals παρέμβει στη διαδικασία, θα υπάρξει μια χρέωση για την διευθέτηση του προστίμου των 25 € επιπλέον του κόστους του προστίμου.

Περιορισμοί για ταξίδια με πλοία

Τα οχήματα της Meltemi car rentals δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν με πλοίο χωρίς έγγραφη άδεια. Επίσης, τα οχήματα της Meltemi car rentals δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός της Πάρου. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ζημιά κατά τη διάρκεια ταξιδιού εκτός Πάρου θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τον οδηγό-διαχειριστή.

Παράδοση και παραλαβή αυτοκινήτου

Η παράδοση και η παραλαβή είναι δωρεάν. Μπορείτε να πάρετε ή να επιστρέψετε το επιλεγμένο όχημα ενοικίασης οπουδήποτε στο νησί δωρεάν 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 08:00 έως τις 22:00. Μετά την παράδοση και τη παραλαβή των ωρών γραφείου επιβαρύνεται με χρέωση 10 € και καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της. Επίσης, η παράδοση και η παραλαβή σε ορισμένες περιοχές χρεώνονται διαφορετικά λόγω της απόστασης. Ελέγξτε το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαφορά υπολογίζεται αυτόματα με την επιλογή περιοχής.

Καύσιμα

Η κατανάλωση καυσίμου είναι πάντα πληρωτέα από τον ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα με το ίδιο επίπεδο καυσίμων, όταν ξεκίνησε η περίοδος μίσθωσης, διαφορετικά θα επιβαρυνθεί με το κόστος διαφοράς της βενζίνης και ένα τέλος ανεφοδιασμού 10 €. Η Meltemi car rentals δεν παρέχει επιστροφές για τα πλεονάζοντα καύσιμα.

Διαθεσιμότητα οχημάτων

Τα οχήματα παρέχονται βάσει κατηγορίας οχήματος και όχι βάσει μοντέλου οχήματος. Η Meltemi car rentals διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει ένα διαφορετικό μοντέλο οχήματος από εκείνο που έχει αρχικά συμφωνηθεί με ισοδύναμη ή μεγαλύτερη κατηγορία οχημάτων.

Παιδικά καθίσματα

Διατίθεται δωρεάν μόνο κατόπιν αιτήματος. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα

Φόροι

Όλες οι τιμές και οι χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τοπικούς φόρους.

Διάφορα

 • Ο ενοικιαστής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από όσα βρίσκονται στο συμβόλαιο ενοικίασης.
 • Όλοι οι επιπρόσθετοι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι με τον οδηγό-μισθωτή σύμφωνα με τη συμφωνία ενοικίασης.
 • Η συμφωνία ενοικίασης αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ της Meltemi car rentals και μισθωτή.
 • Οποιαδήποτε και όλες οι διαφορές που μπορεί να αμφισβητηθούν μεταξύ της Meltemi car rentals και ενοικιαστή θα διευθετηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της Ελλάδας.

Επέκταση ενοικίασης

Εάν ο οδηγός-ενοικιαστής θέλει να διατηρήσει το όχημα περισσότερο από τη συμφωνηθείσα περίοδο, πρέπει να επικοινωνήσει με τη Meltemi car rentals προκειμένου να επεκτείνει τη σύμβαση ενοικίασης κατόπιν διαθεσιμότητας.

Όροι και τιμές

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Τα ισχύοντα τέλη κατά την έναρξη της ενοικίασης ισχύουν όπως εγκρίθηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Πολιτική διαδικτυακών πληρωμών και επιστροφών χρημάτων

Για ακυρώσεις έως και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία κράτησης προσφέρουμε πλήρη επιστροφή της προκαταβολής. Για ακυρώσεις λιγότερο από ένα μήνα η προκαταβολή δεν επιστρέφεται